Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření všech mateřských škol máme nabídnout dětem v posledním ročníku mateřské školy, takzv. předškolákům – distanční výuku. Ta se má provádět především formou off-line výuky, tedy v podstatě vypracováním pracovních listů. On-line výuku přes počítač by měla být minimální (do 30 min týdně) nebo žádná. Osobně je nám „proti srsti“ rodiče povinně úkolovat a ještě jim přidávat další povinnosti k velké zátěži pobytu doma s různě starými dětmi, případně home officem.

Z výše uvedených důvodů Vám dobrovolně nabízíme různé formy „domácí výuky“ – pracovní listy ke stažení (viz níže), možnost si vyzvednout pracovní listy osobně v MŠ, případně třída Medvědů se mezi 13:30-14:00 sejít v prostoru Zoom meeting s paní učitelkou Bělotovou. Zvažovali jsme možnost společných vycházek s dětmi, ale to jsme z epidemiologických důvodů zavrhli.

Stanislav Zelený, ředitel

______________________________________________________________________________________________________________

Během uzavření mateřských škol nabízíme rodičům dětí v posledním ročníku, takzv. předškolákům materiály k procvičování doma:

1.NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. připravila možnost bezplatného přístupu k  – Přístup k MIUč+ Zápis je tu a MIUč+ Škola je tu je bezplatný až do 30. 4. 2021. 

2. Materiály MŠ:

  1. Grafomotorika – Grafomotorika
  2. Předmatematické představy – Předmatematické_představy
  3. Rozvoj myšlení – Rozvoj_myšlení
  4. Sluchové vnímání – Sluchové_vnímání
  5. Orientace v čase – Orientace_v_čase  /Vždy je nutné vytisknout jednu šestici obrázků a následně dítě skládá obrázky v časové posloupnosti/
  6. Prostorová orientace – Prostorová_orientace

3. Galerie Hlavního města Prahy nabízí om-line materiály pro práci s dětmi:

https://www.ghmp.cz/artoteka/?kategorie=204&autor=0&typ=0&text=
https://www.ghmp.cz/artoteka/on-line-edukacni-videa-vzdelavaci-tutorialy/
https://www.ghmp.cz/artoteka/kopie-edukacni-videa-%e2%86%92-jiri-sopko/
4. Aktivita pro Děti a Rodiče-Orientační běh/procházka Housle 

Dobrý den milí Rodiče,

lysolajských Houslích je připravena trasa pro orientační běh/procházku. Celkem 12 kontrol/stanovišť, na každé z nich je kartička s nějakou otázkou vyžadující bystrý úsudek a také QR kód, který skrývá správnou odpověď (k tomu je třeba míti chytrý telefon).
Optimálním výchozím bodem je místo „zázračné studánky a kapličky panny Marie“, kde se poblíž skrývá první kontrola č.1. Není třeba běhat/chodit dle posloupnosti čísel 1-12. Není třeba ani zdolávat všechny kontroly. Je libovolné, jaký postup si kdo zvolí. Zda to pojmete jako rodinnou výpravu nebo se děti domluví samostatně s některým z kamarádů a půjdou spolu.
Je možné dát si to i jako standardní orientační závod, tedy měřit si čas a běžet pouze po číselných kontrolách a otázky neřešit vůbec.
Trať bude k dispozici do 30.4. 
Budu rád za případné zprávy od vás či od dětí, jaké to pro ně bylo, jaký zvolili postup či jakékoliv jiné připomínky.
příloze je mapa se zakreslenými kontrolami a se stručným popisem jednotlivých kontrol. Kartičky jsou všude vyjma jedné připevněny na stromech.
V příloze rovněž ilustrační ukázka jedné takové kartičky.
Mapu můžete dle libosti sdílet i s dalšími, kteří by mohli mít o takovou aktivitu zájem.
Pokud by někdo neměl možnost mapu si barevně vytisknout nebo ji mít staženou v mobilu, ozvěte se a můžeme se domluvit na předání ve škole.
Přeji vám dobré pořízení!
Zdraví Martin Cvrček, učitel TV
(737 870 707)
PLÁNEK – Orientační běh Housle

Metodické pokyny:

  • Děti by měly vypracovat denně maximálně 1 – 3 pracovní listy dle náročnosti
  • Tuto činnost je nutné doplnit pobytem venku minimálně 1-2 hodinu denně
  • Děti mohou vybarvovat omalovánky, čímž upevňuje správné držení ruky a cvičí soustředěnnost
  • Dále děti utvrzujte ve správném držení tužky: