Předškolákům materiály k procvičování doma:

Materiály MŠ:

  1. Grafomotorika – Grafomotorika
  2. Předmatematické představy – Předmatematické_představy
  3. Rozvoj myšlení – Rozvoj_myšlení
  4. Sluchové vnímání – Sluchové_vnímání
  5. Orientace v čase – Orientace_v_čase  /Vždy je nutné vytisknout jednu šestici obrázků a následně dítě skládá obrázky v časové posloupnosti/
  6. Prostorová orientace – Prostorová_orientace

Metodické pokyny:

  • Děti by měly vypracovat denně maximálně 1 – 3 pracovní listy dle náročnosti
  • Tuto činnost je nutné doplnit pobytem venku minimálně 1-2 hodinu denně
  • Děti mohou vybarvovat omalovánky, čímž upevňuje správné držení ruky a cvičí soustředěnost
  • Dále děti utvrzujte ve správném držení tužky: