Potvrzení o vynaložených nákladech za rok 2020

/Uveřejněno začátkem ledna 2021/

Potvrzení, prosím, vyplňte. Následně mi je pošlete buď mailem (msgagarinova@praha-suchdol.cz) nebo přes paní učitelky. Následně je zkontroluji, potvrdím a vrátím zpět přes paní učitelku nebo naskenované mailem.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů na umístění dítěte v MŠ 2020