Účty

1. Školné, faktury, sponzorské dary, plavání, školky v přírodě atd.

  • 0170756329 / 0800
  • 1.000,- Kč / za měsíc /od září 2022/

2. Stravné

  • 35-0170756329 / 0800
  • dle rozpisu od paní hospodářky

Při platbě školného a stravného uvádějte vedle variabilního symbolu vašeho dítěte do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

3. Divadla v MŠ

  • 0170756329 / 0800
  • 1.000,- Kč / za školní rok /od září 2022/

Při platbě příspěvku na divadla uvádějte vedle variabilního symbolu dítěte do zprávy pro příjemce – „jméno dítěte + DIVADLA“.