Účty

1. Školné, faktury, sponzorské dary, plavání, školky v přírodě atd.

  • 0170756329 / 0800
  • 750,- Kč / za měsíc

2. Stravné

  • 35-0170756329 / 0800
  • dle rozpisu od paní hospodářky

3. Klub rodičů

  • 2541197319 / 0800
  • 800,- Kč / za školní rok

 

Při platbě školného, stravného a příspěvku do klubu rodičů, uvádějte vedle variabilního symbolu do zprávy pro příjemce jméno dítěte