Návrh rozpočtu na rok 2020:

Návrh rozpočtu 2020 MS Gagarinova

Návrh rozpočtu pro rok 2020 MŠ Gagarinova

Návrh výhledu rizpočtu na roiky 2021 – 2022:

Návrh výhledu rozpočtu 2021-2022 MS Gagarinova

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021-2022 MŠ Gagarinova