Rozpočet na rok 2023:

rozpočet_2023

Rozpočet na rok 2024:

rozpočet 2024 Gag

Návrh výhledu rozpočtu na roky 2025 – 2026:

rozpočet výhled 2025-2026 Gagarinova