Návrh rozpočtu na rok 2020:

Návrh rozpočtu 2020 MS Gagarinova

Návrh rozpočtu pro rok 2020 MŠ Gagarinova

Rozpočet_2_Q_2020

Návrh rozpočtu na rok 2021:

rozpočet 2021 dopňková činnost

rozpočet 2021 Gag

Návrh výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023:

rozpočet výhled 2022-2023