Rozpočet na rok 2022:

rozpočet 2022 Gag

 

Rozpočet na rok 2023:

rozpočet 2023 Gag

 

Návrh výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2025:

rozpočet výhled 2024-2025 Gag

 

ARCHIV:

Rozpočet na rok 2021:

Čerpání rozpočtu 2021

rozpočet 2021 dopňková činnost

rozpočet 2021 Gag