Návrh rozpočtu na rok 2022:

rozpočet 2022 Gag

Návrh výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024:

rozpočet výhled 2023-2024 Gaga

Rozpočet na rok 2021:

Čerpání rozpočtu 2021

rozpočet 2021 dopňková činnost

rozpočet 2021 Gag

Návrh rozpočtu na rok 2020:

Návrh rozpočtu 2020 MS Gagarinova

Návrh rozpočtu pro rok 2020 MŠ Gagarinova