Dokumenty

Potvrzení o vynaložených nákladech za rok 2020

/Uveřejněno začátkem ledna 2021/

Potvrzení, prosím, vyplňte. Následně mi je pošlete buď mailem (msgagarinova@praha-suchdol.cz) nebo přes paní učitelky. Následně je zkontroluji, potvrdím a vrátím zpět přes paní učitelku nebo naskenované mailem.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů na umístění dítěte v MŠ 2020

Školní a jiné řády

Školní řád
Provozní řád
Organizační řád

Vzdělávací programy

ŠVP 2020
RVP PV – leden 2017
Cíle vzdělávání dle RVP

Další

Desatero pro rodiče

Koncepce_rozvoje_MŠ_Gagarinova_2013_2019

Souhlasy a plná moc

Souhlas-škola-foto+video

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Povereni k vyzvedavani ditete – plná moc