Dokumenty

Školní a jiné řády

Školní řád
Provozní řád
Organizační řád

Vzdělávací programy

ŠVP 2020
RVP PV – leden 2017
Cíle vzdělávání dle RVP

Další

Desatero pro rodiče

Koncepce_rozvoje_MŠ_Gagarinova_2013_2019

Potvrzení o vynaložených nákladech za rok 2019

Potvrzení o výši vynaložených výdajů na umístění dítěte v MŠ 2019