Omlouvání dětí

Nepřítomnost dětí omlouváme přes aplikaci LYFLE. Pokud potřebujete nutně mluvit s pedagogem, tak přes telefon 220 920 522 nejpozději do 8:00.

Základní výchovná struktura MŠ

 •  ve mateřské škole je 6 tříd
 •  4 třídy jsou zaměřeny na děti 3 – 5 leté
 •  2 třídy jsou zaměřeny na „předškoláky“ 5 – 7 leté
 •  v nižších třídách jsou děti učeny a vychovávány v základních dovednostech
  •  hygienické návyky – mytí rukou …
  •  sebeobslužné dovednosti – oblékání a obouvání …
  •  školní dovednosti – držení tužky
  •  sociální návky – chování ve skupině, kontakt s druhými dětmi, umět pozdravit, poprosit a poděkovat …
  •  psychická odolnost – získat schopnost zůstat sám bez blízkých osob
  •  fyzická zdatnost – získání schopnosti ujít větší vzdálenosti, větší odolnost proti nemocem …
 •  v předškolních třídách jsou děti intenzivně připravovanány na vstup do základní školy
  •  děti jsou z nižších tříd mají základní návyky a jsou „předpřipraveny“ na další činnost
  •  intenzivně rozvíjíme potřebné dovednosti pro vstup do základní školy
   • zrakové vnímání
   • sluchové vnímání
   • vizuomotorika
   • grafomotorika
   • motorika
   • prostorové vnímání
   • časové vnímání
   • předmatematická gramotnost
   • předčtenářská gramotnost
   • logopedická příprava
  •  můžeme se více věnovat „nadstavbovým“ činnostem – výlety do ČR, školka v přírodě, projektové dny
  • prohlubovat jejich znalosti – z dějin naší země, místopisu, tradic, běžných činností …

špionáž, oči, zvláštní, dohled, Soukromí, monitorování, hodinky, sledování, pronásledování, pozorovatel, pozorování | PikistCelkové vize MŠ

 • Děti lze rozvíjet v celé řadě oblastí, ale vždy se snažíme dodržet zásadu obecnosti. Tedy nechceme děti specializovat, ale naopak je seznamovat s co nejširší škálou lidských zájmů a činností. Aby se sami časem pro některou nadchly a začaly se o ni sami zajímat.
 • Přes výše uvedené jisté oblasti, ve kterým děti cíleně vedeme:
  • enviromentální oblast – učíme děti ekologickému smýšlení (třídíme odpad a kompostujeme zbytky z jídla nebo ze zahrady)
  • fyzická zdatnost – kladame důraz na fyzickou odolnost dětí (hodně chodíme ven na procházky, na zahradu, pokud možno za každého počasí). Učíme děti chodit pěšky a prohlubujeme v nich např. zásadu „PO SUCHDOLE SE CHODÍ PĚŠKY“.
  • rukodělnost – moderně bychom mohli říci, že se zaměřujeme na Polytechnickou výchovu. Každá třída má malý dílenský mini-ponk nebo i větší dřevěný truhlářský ponk. Dále máme ve školce dvě vybavené dílny a kuchyňku pro vaření s dětmi.