Hledáte školku pro své dítě? Nevíte pro kterou se rozhodnout? Soukromá nebo státní? Děti pouze nehlídáme, ale vychováváme a učíme.

špionáž, oči, zvláštní, dohled, Soukromí, monitorování, hodinky, sledování, pronásledování, pozorovatel, pozorování | Pikist

Celkové vize MŠ se snoubí s naším heslem: „Proletíme celý svět, prozkoumáme všechno hned“, děláme s dětmi pestrou paletu činností.

V duchu Jana Amose Komenského, který v díle Všeobecná porada o nápravě věcí lidských označil pansofii, vševědu, jako cestu k nápravě současného konfliktního světa. Děti seznamuje s rozmanitými lidskými činnostmi, bez jednostranné specializace. Mateřská škola jako poslední místo vzdělávacího systému, kde můžeme zkusit dělat vše, bez vnějšího tlaku na nutnost se specializovat na konkrétní činnost. Aby se sami děti časem pro některou z činností nadchly a začaly se o ni sami zajímat.

Skvěle vaříme

Dovolím si říci, že vaříme rozmanitěji než mnohá domácnost. Dodržujme takzv. spotřební koš, kdy se během měsíce se vždy vystřídají všechny důležité složby stravy a varianty stravy – různá masa a různé druhy příloh, hodně čerstvé zeleniny a ovoce, mléčné výrobky atd. Nejstarší děti – předškoláci si již sami připravují svačinky a mažou si pomazánky na chleba.

Takto se stravujeme:

https://skolkagagarinova.rajce.idnes.cz/Stravovani_ve_skolce/

V dětech podporujeme, aby se nebály nic ochutnat a k jídlu přistupovaly v duchu perského přísloví:

„Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že není dobrá.“

Malujeme, kreslíme, stříháme a modelujeme

Naše paní učitelky s dětmi malují, kreslí, stříhají, lepí, vytrhávají. Vše je zaměřeno na rozvoj tvořivosti, fantazie a dovednosti jemné motoriky. Zkouší se všechny možné techniky s celou paletou výtvarných nástrojů – pastelky, štětce, barvy vodové, temperové, prstové, na sklo.

KURZ CVIČENÍ "DĚTI V POHYBU" | Sportcentrum Delfín České Budějovice

Fyzická zdatnost

Kladame velký důraz na fyzickou odolnost dětí (hodně chodíme ven na procházky, např. do lesa, na zahradu, pokud možno za každého počasí). Učíme děti chodit pěšky a prohlubujeme v nich např. zásadu „PO SUCHDOLE SE CHODÍ PĚŠKY“. Učíme děti zdolávat překážky, dovednosti s míčem, cvičíme při hudbě …

Hudební nástroje - sada 24 karet pro nejmenší od z nakl. KUPKA ...

Zpíváme a hrajeme

Naše paní učitelky s dětmi rády zpívají a hrají na hudební nástroje, Něketré s dětmi zkouší hrát na flétničky, jiné zkouší různé rytmické nástroje.

Učíme se šít. Společně vaříme a pečeme, modelujeme z keramické hlíny a vypalujeme v peci. Učíme se pracovat v dílně, zahradničit na školních záhonech venkovních či ve skleníku. Učíme se dopravní předpisy a jezdíme na dopravním hřišti. Sklízíme ovoce na školní zahradě, lisujeme ovocné šťávy, pečeme si buřty na našem ohništi či vaříme v kotlíku. Hodně sportujeme, k čemuž nám slouží lanové centrum, skvělé hřiště nebo hrad s lanovkou. Rádi si promítáme filmy na plátno jako v kině.

Polytechnická výchova

Raději získání manuálních  dovedností v dílně, než získat chytrý prst na interaktivní tabuli – na tu si raději počkáme do školy. Navíc obrazovek máme doma dost.
Chceme získat takzv. šikovnost- moderně bychom mohli říci, že se zaměřujeme na Polytechnickou výchovu. Každá třída má malý dílenský mini-ponk nebo i větší dřevěný truhlářský ponk. Dále máme ve školce dvě vybavené dílny.

 

Enviromentální oblast

V každé třídě máme odpadkové koše nejen na tříděný odpad – plasty a papír, ale také na bioodpad, který vynbášíme s paní učitelkami na kompost. Na jaře si pěstujeme rostlinky (např. pažitku, ředkvičky, hrášek …) na svém záhonu (každá třída má svůj) ve skleníku a pak na venkovním vyvýšeném.

Dopravní výchova

V mateřské školce máme dopravní hřiště s plně vybaveným „vozovým parkem“. Učíme se používat ochrané helmy a jezdit podle pravidel silničního provozu.

Chceme být on-line

Nepřítomnost dětí omlouváme přes aplikaci LYFLE, případně informace posíláme pomocí stejné aplikace.

Virtuální prohlídka školky

http://virtualni-skoly.cz/prohlidky/1268/vtour/tour.html

Slavnosti školky

 • Vánoční besídky pro rodiče
 • Vítání občánků
 • Zahradní slavnost ke dni matek
 • Pasování předškoláků na školáky

Základní organizační struktura MŠ

V naší mateřské škole je 6 tříd:

 •  4 třídy jsou zaměřeny na děti 3 – 5 leté
 •  2 třídy jsou zaměřeny na „předškoláky“ 5 – 7 leté
 •  v nižších třídách jsou děti učeny a vychovávány v základních dovednostech:
 • jako jsou hygienické návyky – mytí rukou … sebeobslužné dovednosti – oblékání a obouvání … školní dovednosti – držení tužky, sociální návky – chování ve skupině, kontakt s druhými dětmi, umět pozdravit, poprosit a poděkovat … psychická odolnost – získat schopnost zůstat sám bez blízkých osob … fyzická zdatnost – získání schopnosti ujít větší vzdálenosti, větší odolnost proti nemocem …
 •  v předškolních třídách jsou děti intenzivně připravovanány na vstup do základní školy
  •  děti z nižších tříd mají základní návyky a jsou „předpřipraveny“ na další činnost
  •  intenzivně rozvíjíme potřebné dovednosti pro vstup do základní školy
   • zrakové vnímání
   • sluchové vnímání
   • vizuomotorika
   • grafomotorika
   • motorika
   • prostorové vnímání
   • časové vnímání
   • předmatematická gramotnost
   • předčtenářská gramotnost
   • logopedická příprava
  •  můžeme se více věnovat „nadstavbovým“ činnostem – výlety do ČR, školka v přírodě, projektové dny
  • prohlubovat jejich znalosti – z dějin naší země, místopisu, tradic, běžných činností …

Mgr. Stanislav Zelený

ředitel, Mgr. Stanislav Zelený

Reklama

Článek na téma falešné reklamy v mateřském školství.