V Mateřské škole Gagarinova proběhnou zápisy dětí na školní rok 2024/2025 v těchto termínech:

  • 6. 5. a  7. 5. 2024 vždy od 14:00 do 17:00

Dostavte do ředitelny mateřské školy – viz. plánek u vchodu do areálu MŠ.

Pokud se nemůžete dostavit osobně, tak dokumenty (Žádost o přijetí + Evidenční list + kopii očkovacího průkazu + Čestné prohlášení o očkování) zašlete poštou nebo je vhoďte do schránky mateřské školy umístěné na vratech v ulici Stehlíkova.

Informační plakátek:

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

K zápisu dítěte si prosím doneste vyplněné doklady:

1. Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Gagarinova

Druhou stranu žádost (modrý rámeček) vyplňuje dětský/ká lékař/ka

2. Evidenční list dítěte s vyplněnou částí od dětské lékařky

3. Dále doneste

– Rodný list dítěte

– Doklad o totožnosti právního zástupce dítěte (občanský průkaz, pas)