Vážení rodiče,

po schůzce s paní ředitelkou Hešíkovou z MŠ K Roztokům vyhlašuji výsledky zápisu do naší MŠ. Souhrnně lze říci, že byly přijaty všechny děti, které se dostavily k zápisu jen do naší MŠ. U dětí, které daly přihlášku do obou MŠ, jsme zohlednili místo trvalého bydliště.

Zatím nebyly z kapacitních důvodů přijaty děti, které se narodily v roce 2022. Děti narozené v září až prosinci 2021 bude přijaty od začátku měsíce, kdy dosáhnou 3 let.

Pokud máte dotazy, případně jste zapomněli registrační číslo svého dítěte, volejte na 733 510 450.

  • Schůzka s novými rodiči, kterým bude předána Rozhodnutí o přijetí se bude konat v úterý 28. 5. 2024 v 17:00 ve třídě Medvědů.

Stanislav Zelený

Registrační číslo Rozhodnutí
01 ANO
02 ANO
03 ANO
04 ANO
05 ANO
06 ANO
07 ANO
08 ANO
09 ANO
10 ANO
11 NE
12 ANO
13 ANO
14 ANO
15 ANO
16 ANO
17 NE
18 ANO
19 ANO
20 ANO
21 ANO
22 ANO
23 ANO
24 ANO
25 ANO
26 ANO
27 ANO
28 NE – K Roztokům
29 ANO
30 ANO
31 ANO
32 ANO
33 ANO
34 NE – K Roztokům
35 ANO
36 NE – K Roztokům
37 ANO
38 ANO
39 ANO
40 ANO
41 ANO
42 ANO
43 ANO
44 ANO
45 ANO
46 ANO
47 ANO
48 NE
49 NE
50 ANO
51 ANO
52 ANO
53 ANO
54 ANO
55 NE – K Roztokům
56 NE – K Roztokům
57 ANO
58 ANO
59 NE – K Roztokům
60 ANO
61 ANO
62 ANO

 

V Mateřské škole Gagarinova proběhly zápisy dětí na školní rok 2024/2025 v těchto termínech:

  • 6. 5. a  7. 5. 2024 vždy od 14:00 do 17:00

Dostavte do ředitelny mateřské školy – viz. plánek u vchodu do areálu MŠ.

Pokud se nemůžete dostavit osobně, tak dokumenty (Žádost o přijetí + Evidenční list + kopii očkovacího průkazu + Čestné prohlášení o očkování) zašlete poštou nebo je vhoďte do schránky mateřské školy umístěné na vratech v ulici Stehlíkova.

Informační plakátek:

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

K zápisu dítěte si prosím doneste vyplněné doklady:

1. Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Gagarinova

Druhou stranu žádost (modrý rámeček) vyplňuje dětský/ká lékař/ka

2. Evidenční list dítěte s vyplněnou částí od dětské lékařky

3. Dále doneste

– Rodný list dítěte

– Doklad o totožnosti právního zástupce dítěte (občanský průkaz, pas)