V Mateřské škole Gagarinova proběhnou zápisy dětí na školní rok 2022/2023 v těchto termínech:

  • 3. 5. a  4. 5. 2022 vždy od 14:00 do 17:00
  • 6. 6. 2022 od 14:00 do 17:00 – pro děti z Ukrajiny

Dostavte do ředitelny mateřské školy – viz. plánek u vchodu do areálu MŠ.

Pokud se nemůžete dostavit osobně, tak dokumenty (Žádost o přijetí + Evidenční list + kopii očkovacího průkazu + Čestné prohlášení o očkování) zašlete poštou nebo je vhoďte do schránky mateřské školy umístěné na vratech v ulici Stehlíkova.

Informační plakátek:

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

K zápisu dítěte si prosím doneste vyplněné doklady:

1. Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Gagarinova

Druhou stranu žádost (modrý rámeček) vyplňuje dětský/ká lékař/ka

2. Evidenční list dítěte s vyplněnou částí od dětské lékařky

3. Dále doneste

– Rodný list dítěte

– Doklad o totožnosti právního zástupce dítěte (občanský průkaz, pas)