přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Gagarinova
MŠ Gagarinova
Mateřská škola GagarinovaProletíme celý svět, prozkoumáme všechno hned

Při výskytu vši dětské ve vláskách dětí Hygienická stanice dává tento návod:

https://www.hygpraha.cz/dokumenty/jak-resit-vyskyt-vsi-ve-skolach–4597_4597_430_1.html

Postup mateřské školy:

1. Zjistí-li pedagog výskyt vši dětské, kontaktuje rodiče, aby si své dítě odvedli domů. Do té doby dítě oddělí od ostatních dětí.

2. Věci, se kterými bylo dotyčné dítě ve styku (plyšové hračky, povlečení…) je vypráno.

3. Ostatním rodičům je anonymně oznámen výskyt vši dětské ve třídě, aby preventivně prohlédli vlásky svým dětem.

4. Rodiče postiženého dítěte musí doma dítě zbavit vši i hnid. Do školky následně odvézt dítě zcela bez výskytu vší a hnid. Odhad je 1-3 dny.

5. Při následném přebírání dítěte ve školce pedagog zkontroluje, zda je dítě bez vší a hnid. Pokud je najde, nesmí dítě převzít a nechat ve školce.

Vši_ve_školce

Chráníme tím Vaše děti, Vás i sebe. Děkujeme za Vaši vstřícnost.

_______________________________

Vybráno z doporučení Hygienické stanice:

„Povinnost rodičů starat se o své děti je dána platným právním řádem České republiky. Děti s výskytem živých vší by proto rodiče měli nechat doma a zajistit jejich řádné odvšivení. Výskyt vajíček vší, takzvaných hnid, ve vlasové části hlavy je varováním, že dítě bylo v kontaktu se zavšiveným jedincem. Je proto důležité, dítě hnid mechanickým stahováním zbavit a neopomenout informovat školské zařízení.Povinnost zástupce školského zařízení (pedagoga apod.), aby kontroloval děti, není dána žádným předpisem. Pokud pedagog uvidí u neklidného, nepozorného dítěte ve vlasech lezoucí vši či hnidy, je žádoucí, aby o této skutečnosti vždy informoval rodiče. Ti si dítě musí převzít a v rámci svých rodičovských povinností jej odvšivit. Důležité je rovněž zabránit dalšímu kontaktu dítěte s ostatními zdravými (nepostiženými) jedinci.“

„Pokud rodiče se školou nespolupracují a posílají své děti do školy neodvšivené, může ředitel školy, v souladu se školským zákonem, rodiče vyzvat, aby se osobně zúčastnili projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte a žáka ve školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět. Pokud ani poté není spolupráce zákonných zástupců se školou adekvátní, má škola v krajním případě možnost takovou skutečnost oznámit orgánu péče o dítě, který disponuje určitými pravomocemi vyvinout na rodiče tlak, protože je jejich povinností se o nezletilé děti starat.“

Vážení rodiče,

mateřská škola se pro Vaše děti otevírá ve středu 1. září 2021 od 7:00. Seznamy dětí se zařazením do tříd jsou vyvěšeny ve venkovních prosklených vitrínách u vchodů z ulice Gagarinova a Stehlíkova.

Těšíme se brzy na viděnou

Stanislav Zelený

 

Zápis ze schůzky 7. 9. 2021:

Schůzka_s_rodiči_2021_09_07

Zápis ze schůzky 8. 9. 2021:

Schůzka_s_rodiči_2021_09_08

 

Všem oznamujeme, že Ořešák královský, který stál na pozemku mateřské školy, blízko vchodu z ulice Stehlíkova, musel být pokácen z bezpečnostních důvodů. Když jsme na jaře zjistili, že je soustavně vyklobáván ptáky, museli jsme zavolat arboristu, který nám sdělil zdrcující zprávu, že strom je v havarijním stavu. Přestože jsme nechtěli, z důvodů bezpečnosti dětí a dospělých jsme museli přistoupit k jeho pokácení. Přišli jsme o nádherný strom a jeho stín, čehož velmi litujeme.

Na podzim se chystáme vysadit vedle torza stromu, které bylo ponecháno jako pokus, zda neobrazí, další ořešák. Nicméně bude mnoho a mnoho let trvat, než bude dávat onen nádherný stín a plody.

Zpráva arboristy:

2021-04 – MS Gagarinova posudek

Dne 9. 6. 2021 jsme za zahradním domkem u lanové pyramidy našli dětské „hovínko“ s použitými papírovými ubrousky. Pár dní před tím musela jedna paní učitelka usměrnit malého chlapce, aby nečůral u skluzavky. Jednalo se o děti, které byly na zahradě se svými rodiči či jinými opatrovateli.

Tyto nepříjemné zážitky mě nutí reagovat. Toto mohly udělat děti, které si někdo vyzvedl ze školky, případně navštívilo s rodiči dětskou lékařku, která má v těchto místech svoji ordinaci. Prosím rodiče a další zákonné zástupce, aby děti využívaly WC v ordinaci, případně při odchodu ze školky školní WC.

Musím zdůraznit, že školní zahrada není veřejné hřiště. Jste tady s dětmi na návštěvě. Děkujeme.

 

Vážení a milí rodiče,

níže uveřejňujeme předběžná rozhodnutí o přijetí Vašich dětí. Něktří z Vás však ještě nedodali Evidenční list, případně Lékařskou zprávu, která je podmínkou přijetí. Bez lékařské zprávy nemohu vydat rozhodnutí o přijetí.

V úterý 1.6.2021 v 17:00 se bude konat schůzka pro rodiče přijatých dětí ve třídě MEDVĚDÚ. Na této schůzce budou předány Rozhodnutí o přijetí. Teprve podpisem a převzetím Rozhodnutí je Vaše dítě přijato do mateřské školy. Dále zde podáme základní informace o nástupu do mateřské školy.

Za pracovníky mateřské školy se na Vás těší

Stanislav Zelený, ředitel

 

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí_web

Vážení a milí rodiče,

když jsem zjistil, že bude možnost konat Školky v přírodě v měsíci červnu, ihned jsem kontaktoval pronajímatele, který mi obratem nabídl náhradní termín. Na základě této možnosti jsem Vás všechny obeslal přes Lyfle, případně osobně oslovil s dotazem, zda o ŠvP máte zájem. K mé velké lítosti se z 53 dětí přihlásilo poze 33 dětí. Vzhledem ke kapacitě pronajímaných prostor, s takto malým počtem dětí nejsme schopni zaplatit nájem i neplný autobus. Pronajímatel má jiné zájemce, kteří naplní kapacitu a on bude moci vydělat více, což v jeho těžké situaci je zcela pochopitelné.

Tímto tedy ŠvP pro letošní rok rušíme. Je mi to opravdu líto.

Stanislav Zelený

Vážení rodiče,

pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, přečtěte si, prosím, následujícíc informace:

Odklady školní docházky 2021_2022

Vážení a milí rodiče,

jako škola jsme se účastnili soutěže „Pěšky do školy“. Za účast dostanou děti v úterý 8. 12. 2020 diplom, který jim předá paní Lněničková:

diplom pěšky do školy A5

Dále předá vítězným třídám šek.

Uvádím výsledky tříd v rámci soutěže suchdolských mateřských škol.

Škola Třída Celkový počet bodů Pořadí v rámci školy Odměna v hodnotě …Kč
MŠ Gagarinova Lišky 207 1. 6000
MŠ Gagarinova Motýlci 160 2. 4000
MŠ K Roztokům Veverky 152 3. 2000
MŠ Gagarinova Pejskové 142 4.
MŠ Gagarinova Kočičky 130 5.
MŠ Gagarinova Broučci 126 6.
MŠ Gagarinova Medvědi 125 7.
MŠ K Roztokům Sovičky 124 8.
MŠ K Roztokům Zajíčci a Sovičky 108 9.

 

Bližší informace:

https://praha-suchdol.cz/pesky-do-skoly/

Pravidla soutěže:

pravidla_souteze_Pěšky-do-školy-2020

Vážení a milí rodiče,

po domluvě s plaveckou školou Vltavánek se uskutečnění plavecký výcvik pro předškolní děti ze tříd Medvědi a Lišek v bazénu v Kralupech nad Vltavou. Bude se realizovat vždy v pondělí od 9:45 do 10:30, tedy v rámci běžné docházky do mateřské školy. Proběhne 20 lekcí v termínu od 13. 9. 2021 – 31. 1. 2022.

Cena: 3.150,- Kč

Co s sebou: Plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo – vše podepsané a v igelitové tašce

Pro krátkost času se, prosím, obratem přihlašte na mail: msgagarinova@praha-suchdol.cz. Děkuji.

Stanislav Zelený

Plakátek s informacemi:

Plavání_2021_2022