Milí rodiče,
autobus vyjel z Libé v 10:05 a předpokládaný příjezd je ve 13 hodin. Ještě během dopoledne upřesníme přes Lyfle.

Děti, které nejedou na Školku v přírodě budou společně ze tříd Medvědů a Lišek spojeny ve třídě Kočiček.

FOTKY ze ŠvP:

https://www.rajce.idnes.cz/skolkagagarinova/album/kotata-svpr-13-17-5-2024

DENÍK

Pondělí 13. 5. 2024

Autobus s dětmi v pořádku dojel ve 12:00 do areálu Libá. Po cestě děti přestaly „plakat“ asi po 10 minutách. Po příjezdu se děti s paní učitelkami zabydlely na pokojích a ve 13:00 na ně čekal dobrý oběd.

MEDVĚDI

Pro rodiče, aby neměli starosti, posílám útržky dětských radostí. Obrázky z autobusu, jídlo u benzínky, obsazení pokojů či procházka kolem Dubinky. V podvečerním lese pohádka o Mařence a Jeníčkovi, hledání světýlka a modlitba k andělíčkovi. Večerní hygiena a pohádka v postýlce – objevila se slzička poslaná mamince. Únava skolila všechny ty medvídky ve 22 hodin učitelky viděly, zas milé andílky.

LIŠKY

Po šťastném příjezdu do campu Libá si děti vybrali kamarády, se kterými budou na pokoji, ubytovali se a po obědě následoval polední klid. Hledali jsme tajnou místnost za knihovnou. V ní byl dopis od Rydera s mapou a centrála Tlapkové patroly. Pak jsme se rozdělili do týmů a vylosovali hrdiny s barvami, za které budeme hrát a soutěžit. Následovala procházka po okolí, nález Tlapkové odměny v altánku, vymýšlení pokřiků soutěžních družstev a zakreslení zážitků z dnešního dne. Po večeři jsme si přečetli první pohledy od rodičů a dějový příběh (Na jeden den králem), který si děti zítra prožijí.

KOČIČKY

Bradavický expres dorazil do školy čar a kouzel ve 12:20. Malí čarodějové si vybalili a ubytovali se ve svých pokojích a pak už pro ně byl v jídelně přichystán oběd – vynikající vývar a kuře s rýží. Oběd všem malým kouzelníkům moc chutnal. Polední klid jsme strávili v solné jeskyni a odpoledne jsme vyrazili do lesa, kde jsme si vyrobili košťata, abychom měli na čem létat. Také jsme postavili v lese skřítkům pár domečků, aby se jím tam lépe žilo. K večeři byly vynikající povidlové knedlíky. Po večeři se malí čarodějové převlékli do hábitů a moudrý klobouk je rozdělil do kolejí. Během dne již sbírali body do kouzelnického klání mezi kolejemi. Po večerní hygieně a pohádce všichni usínali bez slziček a spokojení.

14. 5. 2024

MEDVĚDI

V Hohenbergu při úterku zážitků nemělo konce, cesta trávou, přechod hranic, stoupání do kopce. Občerstvení na náměstí a kostelní zvony, nákup dárků, hřiště a ochutnávka minerální vody. Cesta zpátky, chůze líná, „prostě návrat svěží“, překvapení před večeří – v solné jeskyni se leží. První pošta od rodinek potěšila velmi, po večerním sprchování pohled pod polštář dej mi. Dnes usnula medvíďata večer velmi brzy, únava tu jistě byla, už jen malé slzy.

LIŠKY

Po výborné snídani se Liščí patrola vydala na průzkum okolí hradu Hohenberg podle legendy O loupežníkovi Barnabášovi. Cestou si nakoupili drobnosti v obchůdku u německého hradu. V podhradí jsme našli znamení z legendy, u kterého byla mapa k prameni léčivé vody, která duši Barnabáše osvobodí. Děti se vydali k prameni, který hlídala víla Karolína. Pramenem léčivé vody osvobodili duši Barnabáše, za to jim víla dala poslední kousek mapy s označenou cestou k pokladu a k další postavičce z Tlapkové patroly. Po doplnění postavičky do centrály v hlavní místnosti si šli děti vyrobit odznaky svých týmů a odpočinuli si v solné jeskyni. Po večeři následovalo zakreslení zážitků na korespondenční lístky, které plánujeme zítra na výletě odeslat. Večer jsme přečetli druhý dějový příběh (Sky letí do oblak). Pak jsme se s baterkami vydali do přírody hledat ztracenou postavičku Sky a zářivou přistávací dráhu. Po průchodu portálem jsme Sky našli a vrátili ji na své místo k centrále do hlavní místnosti.

KOČIČKY

Po vynikající snídani – švédský stůl, jsme vyrazili na celodenní výlet do německého Hohenergu. Cestou jsme plnili různé úkoly a sbírali body. Pohráli jsme si na několika hřištích, nakoupili si drobnosti a zmrzlinu v německém obchodě, navštívili Karolínin pramen, a krásně jsme se prošli. Počasí bylo na výlet vynikající. Potom jsme si chvilku odpočinuli a po výborné rajské omáčce s knedlíkem jsme šli nakupovat hůlky k Olivandrovi do Příčné ulice, která byla ve sklepních prostorách, osvětlená svíčkami a posetá pavouky. Děti celý den zvládly skvěle, včetně strašidelného nakupováni.

15.5.2024

MEDVĚDI

Medvíďata dopoledne malovala kameny, pracovala u ohniště, pak ležela v jeskyni (solné). Odpoledne navštívila Hrad a Zámek v Libé. Liebenstein je krásná historická stavba, představte si rodičové byla tu i svatba. Letadlo a kytička prý se berou z lásky, našim dětem svatebčanům třepaly se vlásky. Na svatební hostině jedla se buchta česká, veselým vtipům svatebčanům každá ruka tleská. Po návratu na Dubinu vítali nás myslivci, povídali jsme si s nimi o lese i jezevci. Večer zase při ohýnku, opékali párečky a vyslechli na kytaru pěkné trampské písničky. Druhá pošta od rodinek potěšila velmi, po večerní hygieně – pohled pod polštář dej mi.

LIŠKY

Dnes jsme po noční bojovce vstávali o 30 minut později. Program jsme zahájili u centrály v hlavní místnosti četbou třetího dějového příběhu s názvem Tlap-Fu a zhlédnutím jednoho dílů Tlapkové patroly. Děti pak měli za úkol splnit v týmech všechny cviky, které štěňata v příběhu předváděla. Týmy venku soutěžili v 10 sportovních disciplínách. Po dokončení soutěží všichni získali zaslouženou odměnu v podobě barevných pásků na čelo bojovníka Tlap-Fu a velké odměny rozdělené podle úspěšnosti jednotlivých týmů. Odpoledne následoval výlet z prohlídkou věže a zámku Libá, kde děti našli další zprávu od kapitána Rydera. Po odeslání pohledů v obci Libá jsme se, díky označeným místům na mapě od kapitána Rydera, vydali hledat další postavičku Tlapkové patroly a odměny za splnění úkolů. Vše jsme našli u sportovního hřiště v areálu Campu Dubina. Dnešní dobrodružství Liščí patrola zakončila zpěvem u ohně a opékáním buřtíků.

KOČIČKY

Dnes jsme si půl hodinky přispali, takže jsme přišli na snídaní poslední. Po snídaní jsme maminkám a tatínkům nakreslili korespondenční lístky a poté jsme šli na zahradu, kde jsme měli turnaj ve fanfrpálu. Byl to lítý boj. Zlatonka měnila skoré z minuty na minutu. Pizza k obědu udělala všem radost. Po obědě téměř všichni usnuli. Ve dvě hodiny jsem společně s liškami a medvědy vyrazili, krásnou procházkou kolem rybníka, na Prohlídku zámku Libá a poslali dopisy domů. Po návratu jsme hledali tajemnou komnatu, což se nám nakonec podařilo a tam nás čekala hodina kouzlení. Děti kouzlili jako v opravdových Bradavicích a náramně si to užili. Místo večeře byl táborák, kde jsme si všichni společně upekli buřty, zazpívali jsme si, zatančili a pohráli dle libosti. Po rozdání bodů za dnešní den, padli všichni za vlast.

16.5.2024

MEDVĚDI

Dnes byl čtvrtek – ve znamení sportu, Jaruška strefovala tu medvědí partu. Z říkadla čtenáři poznejte, velkého vítěze uznejte: Míč letí vzduchem, zasahuje přesně, jiným letí také vzduchem, ale je to těsně!  Evička a Erička – výborné ve sportu vyzvaly na fotbálek tu medvědí partu. Z říkadla čtenáři poznejte, velkého vítěze uznejte: Běžím, běžím za míčem, ten gól padl přesně, oni běží také za ním, gól mohl být – těsně! Sportování ve skupinách bylo velmi zábavné, předávání pěkných odměn bylo príma – náramné. Odpolední procházení – tohle nikdo nečekal: „Dvě čarodějky v Perníkové chaloupce?“ těch se každý polekal. Zde platilo přísloví: kdo se bojí, nesmí do lesa. Po návratu na zahradu hráli jsme si vesele, diskotéka také byla; sprcha – a šup do postele!

LIŠKY

Dnes lištičky vylezli z doupátek okolo 7.30 a šli si dát lívance ke snídani. S plnými pupíčky vyrazili na rýžování zlata k nedalekému potoku. Talíře ze včerejšího pokladu se nám skvěle hodily a každý si vyrýžoval zlato a diamanty. Nakonec zachránili poslední dva členy Tlapkové patroly. U krásné skalky se nasvačili a vyrazili zpět, u silnice jsme zahlídli slepýše, to nám cestu ještě zpříjemnilo. Po poledním odpočinku jsme završili naší misi a sešli jsme se v hlavní místnosti, kde jsme se domluvili, že všechny získané postavičky zkusíme vrátit do jejich pohádkového světa. Děti rozhodli odnést vše zpět do tajné místnosti, kde naše dobrodružství započalo. Pak jsme museli projít portálem, abychom odeslali postavy zpět. K velkému překvapení dětí se věc podařila a ještě v místnosti přibyly dárečky pro děti. Pak jsme se šli potěšit se získanými věcmi. Přečíst si poslední dopisy, vyhodnotit bodování pokojů a děti dostaly slavnostně diplomy na památku ze ŠVP. Celý náš pobyt jsme si zhodnotili a běželi jsme si vzít bílé ponožky, protože jsme šli ještě jednou do solné jeskyně. Venku jsme si stihli pohrát s novými bublifuky, zahráli jsme si badminton, fotbal a skákali jsme přes švihadla. Po večeři jsme prošli zpět portálem, aby jsme se ujistili, že se nespojí svět pohádek s naším. Připravili jsme se na diskotéku, kterou si ve velkém všichni užili, a do desíti hodin usnuli.

KOČIČKY

Po snídani, ke které byly dnes lívance, si děti kouzlem vyrobily vlastního patrona. Byly z něho nadšeny. Potom jsme si šli zopakovat kouzla, neboť odpoledne nás čekaly zkoušky NKU. Zbytek dopoledne jsme strávili na zahradě kláním v létání na koštěti, skákáním přes švihadlo, štafetovým skákáním v pytlích a volnou hrou. K obědu jsme měli vynikající kuřecí řízek s bramborem, to by člověk nevěřil, co se do těch dětí vejde. Po obědě většina usnula. Pak jsme si v solné jeskyni přečetli příběh tři bratři a po jednom jsme šli ke zkoušce kouzlení, která dopadla nad naše očekávání. V altánku na zahradě jsme uvařili rozličné lektvary, které jsme si potom také vypili. Byli vynikající. Děti si venku ještě chvilku pohrály a šli jsme na večeři. K velké radostí dětí byl přírodní plátek s hranolkami a kečupem. Závěrečné vyhlášení celotýdenního klání bylo velkolepé a o odměny nebyla nouze. Celý pobyt jsme zakončili společnou diskotékou a popkornem. Všechny děti celý týden zvládli bez problémů a byly úžasné. Všichni jsme si to tu opravdu užili.

 

Dokumenty důležité k účasti na ŠvP:

  • Seznam věcí:

Seznam věci na ŠVP 2024

  • Pokyny a poučení pro rodiče:

Poučeni_a_pokyny_pro_rodiče 2024

  • Prohlášení o bezinfekčnosti:

Prohlášení_o_bezinfekčnosti

 

Pozvánka a bližší informace:

ŠvP_Pozvánka_2024

Přihláška:

ŠvP_Přihláška_2024

Bližší informace o areálu:

http://www.libacamp.cz/