Při výskytu vši dětské ve vláskách dětí Hygienická stanice dává tento návod:

https://www.hygpraha.cz/dokumenty/jak-resit-vyskyt-vsi-ve-skolach–4597_4597_430_1.html

Postup mateřské školy:

1. Zjistí-li pedagog výskyt vši dětské, kontaktuje rodiče, aby si své dítě odvedli domů. Do té doby dítě oddělí od ostatních dětí.

2. Věci, se kterými bylo dotyčné dítě ve styku (plyšové hračky, povlečení…) je vypráno.

3. Ostatním rodičům je anonymně oznámen výskyt vši dětské ve třídě, aby preventivně prohlédli vlásky svým dětem.

4. Rodiče postiženého dítěte musí doma dítě zbavit vši i hnid. Do školky následně odvézt dítě zcela bez výskytu vší a hnid. Odhad je 1-3 dny.

5. Při následném přebírání dítěte ve školce pedagog zkontroluje, zda je dítě bez vší a hnid. Pokud je najde, nesmí dítě převzít a nechat ve školce.

Vši_ve_školce

Chráníme tím Vaše děti, Vás i sebe. Děkujeme za Vaši vstřícnost.

_______________________________

Vybráno z doporučení Hygienické stanice:

„Povinnost rodičů starat se o své děti je dána platným právním řádem České republiky. Děti s výskytem živých vší by proto rodiče měli nechat doma a zajistit jejich řádné odvšivení. Výskyt vajíček vší, takzvaných hnid, ve vlasové části hlavy je varováním, že dítě bylo v kontaktu se zavšiveným jedincem. Je proto důležité, dítě hnid mechanickým stahováním zbavit a neopomenout informovat školské zařízení.Povinnost zástupce školského zařízení (pedagoga apod.), aby kontroloval děti, není dána žádným předpisem. Pokud pedagog uvidí u neklidného, nepozorného dítěte ve vlasech lezoucí vši či hnidy, je žádoucí, aby o této skutečnosti vždy informoval rodiče. Ti si dítě musí převzít a v rámci svých rodičovských povinností jej odvšivit. Důležité je rovněž zabránit dalšímu kontaktu dítěte s ostatními zdravými (nepostiženými) jedinci.“

„Pokud rodiče se školou nespolupracují a posílají své děti do školy neodvšivené, může ředitel školy, v souladu se školským zákonem, rodiče vyzvat, aby se osobně zúčastnili projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte a žáka ve školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět. Pokud ani poté není spolupráce zákonných zástupců se školou adekvátní, má škola v krajním případě možnost takovou skutečnost oznámit orgánu péče o dítě, který disponuje určitými pravomocemi vyvinout na rodiče tlak, protože je jejich povinností se o nezletilé děti starat.“