Předběžné výsledky zápisů do MŠ Gagarinova ze dne 2. a 3. 5. 2023:

Vzhledem k velkému počtu žádostí a malému počtu míst jsme museli spolu s paní ředitelkou Hešíkovou udělat následující těžká rozhodnutí, abychom umístili co nejvíce dětí.

  1. Bylo zapsáno 78 dětí.
  2. Ke dni 11. 5. 2023 je volných 43 míst.
  3. Všechny děti, které byly přihlášeny do obou MŠ (Gagarinova a K Roztokům) byly přijaty do MŠ K Roztokům.
  4. Všechny děti, které nejsou ze spádového obvodu Suchdol, žel nemohly být přijety.
  5. Schůzka, kde budou rozdány Rozhodnutí o přijetí, což je teprve právně závazný dokument o přijetí dítěte do MŠ, bude ve středu 31. 5. 2023 v 17:00 ve třídě Medvědů.
  6. V případě dotazů volejte 733 510 450 – Mgr. Stanislav Zelený
Číslo žádosti Rozhodnutí Poznámka
01 ano
02 ne MŠ K Roztokům
03 ano
04 ano
05 ano
06 ano
07 ne
08 ano
09 ano
10 ne MŠ K Roztokům
11 ne zatím – řešíme odklady
12 ne
13 ano
14 ano
15 ano
16 ano
17 ano
18 ano
19 ne
20 ne
21 ano
22 ne
23 ne
24 ano
25 ne
26 ne
27 ano
28 ne
29 ne
30 ano
31 ne
32 ano
33 ne
34 ne MŠ K Roztokům
35 ano
36 ano
37 ne zatím – řešíme odklady
38 ano
39 ano
40 ano
41 ano
42 ano
43 ne MŠ K Roztokům
44 ne
45 ne
46 ano
47 ne zatím – řešíme odklady
48 ne
49 ne
50 ano
51 ano
52 ano
53 ne
54 ne MŠ K Roztokům
55 ano
56 ne
57 ano
58 ne
59 ne MŠ K Roztokům
60 ne
61 ano
62 ano
63 ano
64 ano
65 ne zatím – řešíme odklady
66 ne
67 ne
68 ne
69 ne MŠ K Roztokům
70 ne MŠ K Roztokům
71 ano
72 ano
73 ano
74 ano
75 ano
76 ne
77 ano
78 ne zatím – řešíme odklady