Potvrzení o vynaložených nákladech za rok 2022

Potvrzení o vynaložených nákladech za rok 2022   Potvrzení, prosím, vyplňte. Následně mi je pošlete buď mailem (msgagarinova@praha-suchdol.cz) nebo přes paní učitelky. Následně je zkontroluji, potvrdím a vrátím zpět přes paní učitelku nebo naskenované mailem. Potvrzení o výši vynaložených výdajů na umístění dítěte v MŠ 2022