Vážení a milí rodiče,

níže uveřejňujeme předběžná rozhodnutí o přijetí Vašich dětí. Něktří z Vás však ještě nedodali Evidenční list, případně Lékařskou zprávu, která je podmínkou přijetí. Bez lékařské zprávy nemohu vydat rozhodnutí o přijetí.

V úterý 1.6.2021 v 17:00 se bude konat schůzka pro rodiče přijatých dětí ve třídě MEDVĚDÚ. Na této schůzce budou předány Rozhodnutí o přijetí. Teprve podpisem a převzetím Rozhodnutí je Vaše dítě přijato do mateřské školy. Dále zde podáme základní informace o nástupu do mateřské školy.

Za pracovníky mateřské školy se na Vás těší

Stanislav Zelený, ředitel

 

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí_web