Vážení a milí rodiče,

níže uveřejňujeme tabulky s výsledky přijatých a nepřijatých dětí do MŠ Gagarinova. Zatím jsme mohli z kapacitních důvodů přijmout pouze děti ze Suchdola dosahující tří let do 31. 8. 2019. Ostatní děti jsme zatím museli s lítostí nepřijmout. Nicméně se situace bude vyvíjet (někdo se může odstěhovat, některé děti nenastoupí, protože se hlásí i do jiných školek), proto budu posléze oslovovat rodiče nepřijatých dětí a nabízet jim uvolněné místo. Věřte mi, že bych nejraději přijal všechny děti a lidsky mi je tato situace nepříjemná.

S úctou Stanislav Zelený

Výsledky přijímacího řízení ukrajinských dětí:

Rozhodnutí přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení:

Seznam přijatých a nepřijatých dětí