Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 se konečně otevře Mateřská škola Gagarinova a budou ji moci opět navštěvovat děti.

I/ Otevření MŠ se bude týkat těchto dětí:

 1. Předškoláci – děti ze tříd Medvědi a Lišky. Vytvořené seznamy jednotlivých skupin budou k dispozici ráno v pondělí ve třídách Lišek a Medvědů. Jelikož nastoupí téměř všechny děti, budou rozděleni do 4 skupin:
  1. Medvědi – třídy Medvědů a Broučků
  2. Lišky – třídy Lišek a Kočiček
 2. Dále budou moci po předešlém přihlášení řediteli školy nastoupit děti zaměstnanců vybraných profesí:
  ▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  ▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  ▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  ▪ příslušníci ozbrojených sil,
  ▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

II/ Otevření bude probíhat za těchto podmínek:

 1. Děti v době pobytu v MŠ nemusí nosit ochranu úst a nosu (roušky či respirátory)
 2. Vždy v pondělí a ve čtvrtek proběhne testování dětí antigeními testy Antigen Rapid test kid (LEPU RAPID) (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). Rodiče si vezmou test od paní učitelky a v šatně s dětmi provedou testování, proto počítejte s časovou rezervou). Následně výsledky ukáží paní učitelce, která si je zapíše.
 3. Pokud rodiče odmítnout testovat své děti, tak děti nemohou nastoupit do MŠ.
 4. V šatně se rodiče nesmí shlukovat, ale držet od sebe maximálně možné rozestupy. Děkujeme.

III/ Průběh ranního příchodu dětí do MŠ:

 1. V pondělí 12.4. všechny rodiče s dětmi přijdou do svých tříd Medvědů a Lišek. Zde se dle vyvěšených seznamů dozví, které děti  zůstanou ve svých kmenových třídách, a které odejdou do náhradních tříd – Broučků a Kočiček. V následujících dnech již děti nastupují přímo do svých náhradních tříd.
 2. Následně si vezmou věci dětí a přenesou si je do náhradních tříd. Teprve v náhradní třídě proběhne testování.
 3. Následně si rodiče vyzvednou od paní učitelky TEST a otestují své dítě. Počítejte čekání na výsledek je cca 15 minut.
 4. Výsledek TESTU paní učitelce ukáží, ona si jej zapíše a pak jej rodič vhodí do připraveného igelitového pytle.
 5. Pokud bude TEST negativní (jedna čárka) může dítě vstoupit do třídy.
 6. Pokud by vyšel TEST v pondělí pozitivní, musí rodič s dítětem odejít. Nahlásit tuto skutečnost svému dětskému lékaři, který mu vydá žádanku  na PCR testy na odběrové místo (např. UVN).
 7. Do třídy se dítě může během dve vrátit, pokud na PCR testech bude dítě negativní. Bede-li pozitivní, tak musí na dva týdny do karantény.
 8. Bude-li některé dítě pozitivní při čtvrtečním testování, tak musí na PCR testy všechny děti ze třídy. Následně budeme tešdu nuceni svolat všechny rodiče a ty si vyzvednou svoje děti a pojedou na PCR testy.
 9. Dítě nemusí podstupovat testování tehdy, pokud nám od lékaře písemně doložíte, že neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

IV/ Podrobné informace o testování:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.-aktual

Těšíme se brzy na viděnou

Stanislav Zelený