Vážení rodiče,

v pondělí 3. 5. 2021 se konečně otevře Mateřská škola Gagarinova a budou ji moci opět navštěvovat VŠECHNY děti. Každé dítě nastoupí do své kmenové třídy v čase od 7:00 do 8:30. Kdo přichází mezi 7:00 – 7:30, případně odchází mezi 16:00 – 17:00, děje se tak z té třídy, která má službu. Jinými slovy, provoz běží dle běžných pravidel popsaných ve Školním řádu.

Nepříromné děti, prosíme, řádně omlouvajte přes LYFLE.

Od května opět budou všichni muset platit plné školkovné 750,- Kč. Jen připomínám, že za měsíc duben bude odpuštěna pouze těm dětem, které nechodí do MŠ. Ti rodiče jež spadali do vybraných profesí, a jejich děti navštěvovaly MŠ, musí poměrnou část školkovného za své děti platit již od 12. dubna 2021, což je částka 550,- Kč. Rodičům, kteří zaplatí plné školkovné či zaplatili i za březen děkujeme. Vážíme si Vaší podpory a peníze budou využity na zvelebování školky.

Těšíme se brzy na viděnou

Stanislav Zelený